Отворено писмо от Съюза на българските филмови дейци, подкрепено от сдруженията в областта на филмовата индустрия, подписали писмото

Отворено писмо от Съюза на българските филмови дейци, подкрепено от сдруженията в областта на филмовата индустрия, подписали писмото

75.godini.spisanie.kino