Становище-позиция на българската филмова общност относно ЗИД на ЗФИ преди приемането му на второ гласуване от НС

75.godini.spisanie.kino